Tømmerdoningen

Hytteforeninga eier en tømmerdoning som medlemmene kan låne gratis. Doningen er plassert i utstyrsbua som hytteforeninga disponerer i Østerdal.

Tømmerdoningen står inni bua og er låst med en hengelås. Nøkkel til låsen har vi fått legge inn i kassen på Hydro på Storforshei. Ved lån av nøkkelen må det kvitteres med navn og tlf.nr i ei bok som ligger der, både når nøkkel hentes ut, og når den leveres tilbake.

Den som låner doningen er ansvarlig for at den blir låst tilbake i bua i samme stand som når den ble hentet.

Skulle uhellet være ute og doningen blir skadet/ødelagt på noe vis, så håper vi den ansvarlige tar kontakt med styret v/ Øyvind Myrmo tlf 40051815 for å bli enig om hvordan den eventuelt kan repareres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *