Rehabilitering av Kallvassdammen

– Rammer hyttebrukere i Storkallvatnet

Siste nytt: Oppstart med arbeidet er utsatt til i 2016. Dette innebærer i første omgang at ferdselsforbudet etter anleggsveien blir opphevet. Statkraft innkaller til nytt møte med berørte hytteeiere mot årsskiftet 2015-2016. De ser for seg at arbeidet med dammen vil bli likt gjennomført som allerede planlagt.

Statkraft har i forbindelse med arbeidet som vil ramme hytteeierne vurdert å ta på seg å ruste opp båtutsett og parkering ved Heinbergelva. Det er mulig dette arbeidet vil bli utført i 2015 selv om arbeidet med dammen er utsatt. Statkrafts mål er at arbeidet ikke skal påvirke hytteeierne og allmennheten negativt.

Bakgrunn
Statkraft har fått pålegg fra NVE om å rehabilitere Kallvassdammen i henhold til ny damsikkerhetsforskrift av 2010. I den anledning var hytteeierne i Storkallvatnet og hytteforeningen innkalt til informasjonsmøte 17. desember 2014. Mange hytteeiere og to representanter for styret møtte opp.

Informasjon skrevet i etterkant av møtet:

Gjennomføring
Det er et betydelig arbeid som skal gjøres. Dammen skal forsterkes i full bredde og høyde. Heldigvis skal alt arbeidet foregå nedstrøms, det vil si på den tørre sida av dammen. Vannstanden vil dermed ikke bli påvirket, men følge den reguleringspolitikken som har vært gjeldende de siste årene.

Oppstart for prosjektet var først satt til medio mars 2015, og arbeidet skulle pågå til ca oktober/november. Så skulle det fortsette i samme periode i 2016, med muligens noe etterarbeid sommeren 2017. Det har i februar/mars 2015 blitt klart at arbeidet er utsatt ett år og oppstart blir dermed mars 2016. (avsnitt redigert etter ny info mars -15)

Til dette arbeidet vil det gå med betydelige mengder med stein, anslagsvis 120 000 m3. Denne vil bli hentet i eksisterende steinbrudd som er lokalisert sør-øst for dammen. Dette gamle bruddet vil derfor bli utvidet, og dagens båtutsett og parkeringsplass vil gå fløyten. En av grunnene til den tidlige anleggsoppstarten, er at vintervannstanden skal utnyttes til uttak av stein i de lavereliggende områdene.

Drastiske konsekvenser for hyttebrukerne – stengt vei
Av sikkerhetsmessige grunner kommer Statkraft til å stenge veien fra Jordbru for all ferdsel, så lenge arbeidet pågår. Denne avgjørelsen vakte selvsagt forferdelse fra hytteeiernes side, og det ble en nokså heftig diskusjon der flere alternativer kom på bordet. Men avgjørelsen om å stenge veien virket det imidlertid umulig å rokke ved.

Vi opplevde dog etter hvert at Statkraft lot til å være villige til å iverksette en del tiltak for å avhjelpe problemene for hyttebrukerne, og diskusjonen endte opp med følgende ønsker fra hytteforeningen og oppmøtte brukere:

(Oppsummert av Statkraft)
Prioritert ønsker fra hytteeierne etter gjennomgang: (skrevet og gjennomgått under møte 17.12.2014)

Når konklusjon var at vi stengte ved Jordbru.

 1. Vinterstid – ny trase stikkes fra Jordbru over høyde 1001
  – Statkraft står for kostnadene
  Haster for stikning før påsken
  Rana kommune har gitt tillatelse til flytting av trase

Konklusjon:
Statkraft (ved Sturla) kontakter snarlig Rune Hansen (911 91 850) for bestilling av staker mv.

 1. Båtutsett ved Heinbergåga
  Settes i stand for å gi plass til flere biler-hengere
  Utsette må forlenges og settes i stand slik at biler ikke setter seg fast i gjørma
 1. Veg Grønnfjelldal
  Må holdes i orden med grusing mv

Etter utbygging

1. Hytteeierforening vil ha bedre vedlikehold på vegen til Kalvassdammen.
2.
Krever et bedre båtutsett, ønsker å delta i planlegging.

Tilstede på møtet fra hytteforeningen var nestleder Wenche Storvoll og styremedlem Dag Terje Aanes. Har du ytterligere spørsmål kan de kontaktes.

2 kommentarer om “Rehabilitering av Kallvassdammen

 1. Skulle no ha fått tel ett samarbeid med statskraft om å fått fløtta båtutsettet inn i bokta som hytteforening har/hadde planer om, kan være en mulighet for det no når det allikevel skal gjøres en del maskin jobb og støping. Da har vi spart oss for mye forbannelse når det blåser.

 2. Helt enig!

  Jeg går ut fra at det er bukta ved Heinbergelva du mener.

  Når jeg var formann, så var jeg med Statkraft på en befaring angående nytt båtutsett. De vurderte vårt forslag om å legge det der for å slippe problemer med bølger. De så da selvfølgelig på kostnadene. Det må jo utvides og bygges en parkeringsplass ved veien over bukta og det må legges en ny vei ned til båtutsettet på odden. Massen skulle hentes på Tippen.

  Men det ble for dyrt. De mente massen var for grov og at det ble for mye arbeid på selve båtutsettet. Likevel er det slikt som Statkraft skal betale, mener jeg. Hadde vi hatt et utsett der, så hadde alle problemer med det nåværende båtutsettet ved Heinbergelva vært borte til evig tid.

  Selv om det blir dyrere, så betyr ikke det at det ikke lar seg gjennomføre – som en “kompensasjon” for et slikt inngrep i naturen som reguleringen er. Det har også meget stor betydning for mange andre enn hytteeierne, som bruker dette båtutsettet. Det er jo utgangspunkt for store friluftsområder som brukes av svært mange av kommunens innbyggere. I tillegg er det alle de som kommer fra fjern og nær, og som må ta båt over vannet for å komme seg til andre områder.

  Jeg oppfordrer herved styret til å ta opp denne saken igjen på nytt!

  Jon Arne Strand.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *