Kontakt oss

E-post: kallvatnet@gmail.com
(eller benytt kontaktskjema lenger ned på siden)

Postadresse:
Kallvatnet Hytteforening c/o
Camilla Swan Forsbakk

Heiaveien 7
8630 Storforshei

Kontonummer: 4510.20.99242 Vipps 104848
Medlemskontingenten
er per 2017 kr 300,- og forfaller ved utgangen av mars hvert år.

STYRET
Leder:
Øyvind Storvoll
Tlf: 991 52 559
Nestleder:
Wenche Rogne
Tlf: 994 53 029
Kasserer:
Camilla Swan Forsbakk
Tlf: 913 07 167
Sekretær:
Kristin Pettersen
Tlf: 90990619
Styrerepresentant:
Dag Terje Aanes
Tlf: 913 72 633
Styrerepresentant:
Alf Arne Eide

Vararepresentant:
Frank Robert Jensen
Tlf: 911 71 660
Vararepresentant:
Stig-Are Bruvoll
Tlf:
REVISORER
Tom Hilmar Lysheim
Ellinor Bjerkli             
VALGKOMITÉ
Øyvind Myrmo
Vanja Bergli      
KONTAKT VEDRØRENDE VEDHOGST
Terje Fordelsen
Tlf: 922 20 127
Se også regler for vedhogst

 

 

Styret kan også kontaktes via dette kontaktskjema: