Hytteeiere

Her er en oversikt over hytteeierne i Kallvatnet

Informasjon har vi fått fra Statskog i april 2016.

Etter at den nye personvernloven trådte i kraft 20.07.2018 har ikke Statskog lenger mulighet til å sende oss oppdaterte lister over hytteeiere. Det er derfor viktig at det sendes mail til styret når nye eiere overtar hytten slik at styret får en oversikt.