Fra styret

STYRET BESTÅR AV:
Leder:
Øyvind Storvoll
Tlf: 991 52 559
Nestleder:
Wenche Rogne
Tlf: 994 53 029
Kasserer:
Camilla Swan Forsbakk
Tlf: 913 07 167
Sekretær:
Kristin Moe
Tlf: 90990619
Styrerepresentant:
Dag Terje Aanes
Tlf: 913 72 633
Styrerepresentant:
Alf Arne Eide
Vararepresentant:
Frank Robert Jensen
Tlf: 911 71 660
Vararepresentant:
Stig-Are Bruvoll
Tlf:

Medlemskontingenten for Kallvatnet Hytteforening er kr 300,- og forfaller ved utgangen av mars hvert år.

Vårt kontonummer er 4510.20.99242 eller Vipps til 104848